loader
O nas

Polska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Bierzemy aktywny udział w tworzeniu rynku energii odnawialnej w Polsce. Tworzymy platformę współpracy między wytwórcami, dostawcami i konsumentami energii. Nasze działania organizujemy tak, aby wspierać inwestycje naszych parterów, niezależnie od jej wielkości, specyfiki czy wartości. Współpracujemy z partnerami kapitałowymi i technologicznymi w obszarze paneli fotowoltaicznych, inwerterów, stacji transformatorowych, okablowania i technologii magazynowania energii. Poszukujemy gruntów i nieruchomości, na których mogą powstać farmy fotowoltaiczne. Promujemy pozyskiwanie czystej zielonej energii i gospodarkę zeroemisyjną wykorzystującą odnawialne źródła energii. Mamy własny dział projektowy. Projekty, które tworzymy realizujemy kompleksowo – pozyskujemy grunty pod inwestycję, przygotowujemy dokumentację techniczną, wdrażamy projekty i je nadzorujemy.

Założyciele Polskiej Agencji Energetycznej

Polską Agencję Energetyczną tworzą osoby z dużym doświadczeniem, które od roku 2006 zrealizowały szereg projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Założycielami Agencji są wykwalifikowani managerowie – eksperci w branży rolnictwa, w obrocie nieruchomościami, w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz w budowie i komercjalizacji farm fotowoltaicznych. Założyciele Agencji przez szereg lat współpracowali z różnymi instytucjami państwowymi i podmiotami prywatnymi.