loader

Wydzierżawimy od Ciebie grunt, aby wybudować na nim elektrownię słoneczną.

Taka inwestycja to same korzyści dla każdej ze stron. Ty masz stały, stabilny zysk ze swojej nieruchomości przez długie lata oraz dobrze i nowocześnie wykorzystujesz grunty gorszej klasy. My możemy wytwarzać czystą zieloną energię z pożytkiem dla środowiska naturalnego. Wymogi dotyczące dzierżawy gruntów: