Kierunki rozwoju energetyki w Polsce

Zamieszczono dnia Aktualności

Ministerstwo energii przekazało do konsultacji kluczowy dokument pt:  PEP2040 – Polityka Energetyczna Polski do roku 2040. Z pełną wersję dokumentu można się zapoznać u źródła www.gov.pl 

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki

 60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.
 21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.
 wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.
 poprawa efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.  ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.)

Kolejny akcent w dokumencie pada na klastry energii i spółdzielnie energetyczne tj:

Aby wykorzystać potencjał OZE w sposób bezpieczny dla systemu, powstawać będą klastry energii i spółdzielnieenergetyczne, które powinny zapewnić bilansowanie na poziomie lokalnym (powiat lub 5 gmin), dzięki powiązaniu różnych technologii i możliwości magazynowania energii. Indywidulanemu wykorzystaniu OZE również powinien towarzyszyć magazynenergii, tak aby prosument zminimalizował pobór i oddawanie nadwyżek wytworzonej energii do sieci.\

Kompleksowe rozważania nad dokumentem jeszcze przed nami – zapraszamy do dzielenia się uwagami pod adresem: biuro@agencjaenergetyczna.eu

Krzysztof Kacprzycki